Mennyiség:
0 db
Fizetendő:
0 Ft
Megrendelés Kosár tartalma

Garancia

Az általunk forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
Kivételt képeznek azok a termékek, amelyekre a gyártó vagy a hivatalos forgalmazó eltérő garanciát vállal (egyes termékre több éves jótállás vonatkozik). A garanciát a jótállási jegyen feltüntetett cégnél lehet érvényesíteni. A 72 órás cseregaranciával élhet a vevő, ha rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Az eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. 
A jótállás kizárólag a rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodásokra vonatkozik. Fizikailag sérült, törött, hiányos, deformált stb. termékeket nem áll módunkban javítani vagy cserélni. Meghibásodás esetén a terméket csak számlával és jótállási jeggyel, sérülésmentesen, tartozékokkal (doboz, kábel, stb.) vesszük át. Az ingyen irodaszerre, amely esetleges akció keretében más termékhez kapcsoltan ajándékba jár, a fenti garanciák érvényesek.

Rendelkezések a fogyasztók védelméről

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről. 151/2003. (IX. 22.) Korm rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. A jótállási jeggyel ellátott termékek esetén kérjük, forduljon az azon feltűntetett szervizekhez.

Jótállás és szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Tartós használati cikk esetén a jótállás időtartama a jótállási jegyen van feltüntetve.
Elállási jog:
A hatályos jogszabályok értelmében  a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat a termék megvásárlására irányuló szerződéstől.
A (2) bekezdés szerint " A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve hogy az értékesítő a 3. paragragus szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett."
Az (5) bekezdés szerint "Az értékesítő köteles a fogyasztó által már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:
Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza.
Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.

A postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.